Плавне відкриття і закриття форми

189
Плавне відкриття і закриття форми.
Для досягнення цього ефекту необхідно події OnCreate форми і OnClose додати наступний код:

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
AnimateWindow(Handle, 1000, AW_HIDE or AW_BLEND)
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
AnimateWindow(Handle, 1000, AW_BLEND)
end;

Де 1000 – це тривалість відкриття і закриття,можна змінити на свій розсуд.