Парсер телефонів ВК

84

VkUserMobileParser — програма призначена для автоматичного збору баз мобільних номерів з ВК. Думаю буде корисною різного роду спамерам/брутерам.
Можливо скоро подібні схеми збору номерів можуть прикрити, тому збирайте бази на майбутнє 😉

Можливості програми:
1. Збирає в проміжку між заданими ID;
2. Збирає номери учасників спільнот;
3. Номери тільки російські, українські, білоруські номери;
4. Є можливість відсортувати номера за вищезгаданим країнам;
5. Підрахунок кількості номерів;
6. Збереження номерів в файл;
7. Приємний інтерфейс;
8. Лог дій.

Завантажити
Дзеркало