jSpy is a RAT

198

На замітку:
-Запуску Linux не реалізовано.
-Теми тимчасово відключений.
-Ви повинні як UDP port forward + TCP порт, який ви хочете використовувати.

Я 17 y/o програміст з Великобританії. Я розробляю jSpy на мої власні, хобі і, сподіваюся, буде в marketplace після стадії бета-тестування через – але все одно рухаємося далі:

jSpy ЩУР remote administration tool, закодованих в pure java. Це означає, що ви можете заразити і всіх операційних системах, включаючи Windows, Mac OSX і Linux поки java JRE встановлена. На щастя, Java встановлюється за умовчанням в Mac і необхідність для інших операційних систем, у повній мірі використовувати ресурси в Інтернеті, що означає, що ви знайдете його рідкісні для користувача не встановлена java. Крім того, якщо ви використовуєте java drive-by потім цільової аудиторії, яка в будь-якому випадку java.

jSpy використовує бібліотеки під назвою “Kryonet”, яка розроблена компанією ” Езотерики Програмного забезпечення. За допомогою цієї бібліотеки для роботи в мережі, jSpy створює умови використання TCP сокетів, де ви можете бути впевнені, що ви не втратите ваші клієнти.
jSpy в даний час має всі базові функції, необхідні:
-Відкрийте веб-сайт
-Відкрити веб-сайт (приховані)
-Скачайте і запустіть
-UDP-Повінь
-HTTPGET Повені
-HTTPPOST Повені
-Швидке Підключення/Відключення Від Повеней
-Вікно повідомлення
-На старт команди
-Захоплення екрану
-Webcam capture
-Менеджер процесів
-Жити keylogger
-CMD/Термінального доступу
-Вимикання комп’ютера
-Відключитися
-Видалити
-Автозавантаження
-Запускає приховані на всіх ОС (Не java в панелі завдань/dock)

Англійською кому не подобається

jSpy is a RAT Показати / Приховати текст
Things to note:
-Linux startup not implemented yet.
-Themes temporarily disabled.
-You must port forward both UDP + TCP on the port you want to use.

I am a 17 y/o programmer from the UK. I develop jSpy on my own as a hobby for now and hopefully will be in the marketplace after the beta stage is through – but anyway moving on:

jSpy RAT is a remote administration tool coded in pure java. This means that you can infect to and from all operating systems including Windows, Mac OSX and Linux as long as the java JRE is installed. Luckily Java is installed by default on Mac and is a necessity on other operating systems to make full use of the resources on the internet, which means that you will find it rare for a user not to have java. Furthermore, if you are using a java drive-by then your target audience will have java anyway.

jSpy uses a library called “Kryonet” which is developed by Esoterics Software. By using this library for networking, jSpy creates an environment using TCP sockets where you can be rest assured that you won’t lose your clients.
jSpy currently features all of the basic functions required:
-Open website
-Open website (hidden)
-Download and execute
-UDP Flood
-HTTPGET Flood
-HTTPPOST Flood
-Rapid Connect/Disconnect Flood
-Message box
-On-start commands
-Screen capture
-Webcam capture
-Process manager
-Live keylogger

-CMD/Terminal access
-Shutdown PC
-Disconnect
-Uninstall
-Startup
-Runs on hidden all OS (No java in taskbar/dock)

PASS: happy-hack.ru